Obecné zastupiteľstvo

Mgr. Emil Jasik - starosta obce