O B E C   M A Š K O V C E

Vitajte v Maškovciach

    Maškovce sú obec na Slovensku v okrese Humenné. Ležia v južnej časti Laboreckej vrchoviny v nadmorskej výške 253 m.n.m. Predpokladá sa, že sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi v druhej  polovici 15., prípadne začiatkom 16. storočia. Prvý písomný doklad o Maškovciach je z roku 1543. Ich zemepánmi boli šľachtici Drugethovci. Dedina patrila do ich humenského panstva. Okolo roku 1600 žili v Maškovciach len želiarske domácnosti a šoltýsi. Tí však zakrátko dedinu opustili. Hoci sa tam prisťahovali noví obyvatelia, aj tí sa odsťahovali. Okolo roku 1715 sídlisko nejestvovalo. Obnovená dedina mala však v roku 1720 už 9 nových poddanských domácností a v roku 1828 bolo v obci už 30 domov a 237 obyvateľov. Kostol pochádza z roku 1768. V druhej polovici 20. storočia patrili Maškovce pod správu susednej obce Vyšný Hrušov, ako osada Maškovce. Od roku 1990 sú Maškovce znova samostatná obec s vlastnou samosprávou a vlastným 699 ha katastrálnym územím. V súčasnosti je v obci 30 domov a 58 obyvateľov.


Obecný úrad Maškovce
Maškovce 2
067 32