Dnes je: 15.07.2024 | 19:06
O obci

 

    Obec Maškovce sa nachádza v okrese Humenné, v  južnej časti Laboreckej vrchoviny v nadmorskej výške 253 m.n.m.

Založenie obce a prvá písomná zmienka o obci.

    Predpokladá sa, že prvé sídlisko založil šoltýs s roľnickými usadlíkmi v druhej polovici 15. storočia, prípadne začiatkom 16. storočia. Prvý písomný doklad o obci je v mandáte kráľa Ferdinanda I. z roku 1543, ktorý poveril hodnoverné miesto Leleský konvent, aby vyšetril nezhody medzi bratmi Jurajom a Antonom Drugetovcami ohľadne ich podielov na dedičnom vlastníctve humenského pánstva, na ktorom jestvovala aj dedina Maškovce. Jej názov korení v mene nepochybne prvého šoltýsa Maška alebo Mešeka. Maškovce od založenia nepretržite v 16. a 17. storočí patrili Drugetovcom.

Osídlenie obce

       Z urbára z roku 1623 sa dozvedáme, že v Maškovciach žili dve šoltýske domácnosti, ktoré dedinu po čase opustili. Okolo roku 1635 už bolo bývale Maškovské sidlisko spustnuté. V polovici 17. storočia sa tam opäť usadili nové šoltýske a poddanské rodiny. V roku 1690 celé a polovičné šoltýstva patrili štyrom rodinám. Sedliacké domácnosti boli dve. Zakrátko sídlisko znova úplne spustlo, a ešte v roku 1715 nemalo obyvateľov. Avšak v roku 1720 mali Maškovce už deväť nových sedliackých domácností. V tom období sa v obci nachádzal aj drevený chrám. Zasvätený bol sv. Mikulášovi. Nový murovaný chrám bol postavený v roku 1768. V tom istom období bola postavená aj farská budova a škola.

Od 19. storočia po súčasnosť

        V 19. storočí sa počet domácností zvýšil na dvadsať osem, a počet obyvateľov stúpol na 270. Z dôvodu veľkej chudoby a biedy došlo od roku 1890 do roku 1900 k veľkému odlivu obyvateľov za prácou do Ameriky. Počas prvej svetovej vojny bola obec pre nedostatok pitnej vody a ubytovacích priestorov pre armádu uchránená od väčších materiálnych škôd. To však neuchránilo tridsať mužov, ktorý museli narukovať na fron, kde štyria zahynuli. V období rokov 1929 až 1932 obec Maškovce zasiahla hospodárska kríza, ktorá obyvateľov priveľmi zadlžila a prinútila ich k ďalšej emigrácii do USA, Kanady a Čiech. Tak ako prvá aj druhá svetová vojna poznačila život Maškovčanov. V roku 1944 boli obyvatelia evakuovaní do okolia mesta Trebišov, a obec bola Nemcami vypálena. Obec Maškovce bola oslobodená dňa 26. novembra 1944.

      Po druhej svetovej vojne došlo v obci k obnove. Bol vybudovaný kultúrny dom a založené poľnohospodárske družstvo. Pred vojnou boli ešte všetky domy pokryté slamou, ale v roku 1955 z dvadsaťšesť domov už šestnásť bolo pokrytých tvrdou krytinou. V obecnej knižnici sa ešte v tom období nachádzalo asi šesťsto zväzkov kníh.

         V druhej polovici 20. storočia patrili Maškovce pod správu susednej obce Vyšný Hrušov, ako osada Maškovce. Od roku 1990 sú Maškovce znova samostatná obec s vlastnou samosprávou a vlastným 699 ha katastrálnym územím. V súčasnosti je v obci 30 domov a 58 obyvateľov.